Pracując intensywnie nad wypuszczeniem pakietu CS5 Adobe nie odpuszcza jednocześnie pozostałym swoim flagowym produktom. Od niedawna mamy bowiem dostępne nowe narzędzia do tworzenia aplikacji w technologii Flex, która dorobiła kolejnej wersji – 4. Developerzy mogą korzystać już z Adobe Flash Builder’a 4 (znanego dotychczas pod nazwą Adobe Flex Builder) oraz ze środowiska programistycznego Flex 4 SDK.

Czy nowa wersja zrewolucjonizuje rynek tworzenia RIA i sam proces tworzenia aplikacji? Programiści Adobe podkreślają fakt, iż podczas tworzenia Flex SDK największy nacisk położono na:

  • wspomaganie wizualnego procesu tworzenia i dostosowanie środowiska programistycznego do jego potrzeb;
  • produktywność procesu programowania – poprawiono efektywność kompilatora oraz dodano narzędzia przyspieszające pracę;
  • integrację środowiska z możliwościami oferowanymi przez nowy Flash Player.

Pełną listę nowości oraz zmian omawia Andrew Shorten z Adobe na swoim blogu. W tym artykule skupimy się jedynie na tych, które prawdopodobnie w największym stopniu wpłyną na naszą pracę i osiągane efekty.

Integracja z Adobe Flash Professional i Adobe Flash Catalyst

W Adobe Flash Builder 4 usprawniono współpracę pomiędzy developerami Flex a użytkownikami aplikacji pakietu Creative Suite, z naciskiem na dwa czołowe produkty platformy Flash: Adobe Flash Professional i Adobe Flash Catalyst.

Pojawiły się nowe komponenty (Flash Component oraz Flash Container) umożliwiające wstawianie oraz edycję elementów praktycznie z poziomu aplikacji Flex. Ponadto od następnej wersji Adobe Flash Professional możliwe będzie ustawienie Flash Builder 4 jako domyślnego edytora Action Script.

Adobe Flash Catalyst jest nowym produktem umożliwiającym projektantom tworzenie graficznych interfejsów użytkownika w oparciu o środowisko Flexa i z wykorzystaniem materiałów zaimportowanych z narzędzi Adobe Creative Suite. Flash Builder 4 dostarcza zestaw funkcji importu całych projektów lub też zestawów komponentów bezpośrednio z Flash Catalyst, co umożliwia wydajniejszą współpracę pomiędzy projektantami a developerami.

Aplikacje skupione wokół danych

Istnieje grupa aplikacji tworzonych nie na podstawie projektu graficznego, lecz w oparciu o dane – zgromadzone w bazie danych, udostępnione przez zewnętrzne usługi sieciowe oparte na protokole SOAP lub REST czy też stanowiące gotowe już aplikacje napisane w ColdFusion lub PHP. Programiści Flex posiadają teraz wygodny sposób połączenia tych usług z aplikacjami tworzonymi przy użyciu Flash Builder 4.

Model danych/usługi jest podejściem pozwalającym przedstawienie operacji serwera lub usługi oraz danych przez nie zwracanych w środowisku Flash Builder’a. Należy jedynie wskazać typ usługi i podać potrzebne dane dostępowe aby uzyskać w nie wgląd. Program przedstawi je w formie drzewa wewnątrz odpowiedniego panelu, a ich połączenie z komponentami Flexa polega jedynie na przeciąganiu i upuszczaniu nazwy usługi na wybrany komponent!

Również zarządzanie danymi od strony klienta nie zostało pominięte. Flash Builder pozwala wyświetlić wymagane dane, efektywnie prezentować ich duże pakiety, a także automatyzuje proces CRUD (create, read, update & delete – tworzenia, czytania, zmiany oraz usuwania) dzięki czemu aplikacja dostarcza użytkownikowi pełen pakiet funkcji w formie bardziej bogatej niż jest to możliwe dzięki wykorzystaniu standardów HTML.

Efektywność programowania

W większości aplikacji, niezależnie od ich rodzaju, pewna (zwykle dość znaczna) część czasu poświęcona jest na pisanie kodu. Adobe Flash Builder 4 posiada wiele funkcji poprawiających produktywność procesu pisania oraz testowania programów. W porównaniu do poprzedniej wersji poprawiona została szybkość działania kompilatora oraz debuggera, które dostarczają ponadto poszerzony zakres informacji o uruchomionych procesach.

Pojawiły się ponadto dwie zupełne nowe funkcje służące testowaniu aplikacji:

  • monitor sieci – pozwala na śledzenie ruchu w sieci pomiędzy klientem Flasha a serwerem z poziomu samego Flash Builder’a.
  • wsparcie jednostek Flexa (Flex Unit support) – pozwala na stworzenie testowych ustawień, testowych plików oraz analizę testowych wyników.

Flash Builder 4 z pewnością zmieni styl pracy developerów aplikacji Flex. Program stał się bardziej kompletny dzięki większemu wsparciu samego procesu tworzenia, począwszy od importu materiałów graficznych, połączenia z zewnętrznymi usługami sieciowymi po proces testowania – wszystko w jednej aplikacji. Programiści z pewnością pozytywnie odczują przesiadkę no nową wersję programu.

Na uwagę zasługuje również zaktualizowane centrum pomocy Flex, dzięki któremu początkujący użytkownicy w szybki przyjemny sposób mogą zapoznać się z tą jakże fascynującą platformą.