Aktualizacja po aktualizacji – przyszedł czas na Flasha. Dziś Adobe wydało aktualizację do wersji 11.0.2.

Poprawki

Aktualizacja jest szczególnie ważna dla osób którym zdarza pracować się na plikach ze starszych wersji programu – usunięto kilka błędów i wprowadzono poprawki związanych z otwieraniem plików i zapisywananiem ich poprawnie do nowego formatu XFL dla Flash Professional CS5.

Ponadto poprawione zostały błędy powodujące że niektóre komponenty nie mogą być dodane do sceny, oraz problemy z zachowaniem wszystkich właściwości w zlinkowanych kontenerach TLF. Ponadto poprawiono obsługę niektórych znaków zawartych w polach tekstowych TLF, oraz kilka pomniejszych błędów.

Pobieranie

Aktualizacja jest dostępna poprzez mechanizm automatycznych aktualizacji, dla osób które z różnych względów nie mogą z nich skorzystać udostępniona jest wersja instalacyjna:

Aktualizacja Flash CS5 do wersji 11.0.2 Windows (96 MB)

Aktualizacja Flash CS5 do wersji 11.0.2 Macintosh (101 MB)