Użytkownikom Adobe Acrobat Connect Pro oddano nową odsłonę ConnectUsers.com, strony która ma ułatwić edukację z zakresu korzystania z usługi.

(więcej…)